Metabond

Doprava

Objednané produkty, ktoré si želáte dopraviť domov – nezávisle od hodnoty tovaru – dodávame s prirátaním ceny nákladov za dopravu. O cene informujeme počas procesu objednávania. Cena sa odvíja od produktov nachádzajúcich sa v košíku. Ak v prípade odoslania druhej objednávky – a na to budete mať možnosť po našej spätnej väzbe – môžeme objednávky spojiť, po odoslaní balíka už nie je možné objednávky zlúčiť. Zmenu ceny dopravy si vyhradzujeme tým, že zmena vstupuje do platnosti v momente zverejnenia na webovej stránke. Zmena neovplyvňuje kúpnu cenu produktov.

Po uzatvorení zmluvy je naša spoločnosť povinná dodať objednané produkty, najneskôr však do 30 dní odo dňa objednávky. V prípade nášho omeškania máte právo stanoviť náhradný termín. Ak svoj záväzok nesplníme ani v náhradnom termíne, máte právo od zmluvy odstúpiť.od zmluvy odstúpiť.

Dopravu objednaných produktov domov na území Slovenska zabezpečuje kuriérska spoločnosť DPD (https://www.dpd.com/sk/sk/). V závislosti od počtu objednávok sa objednávky odoslané v daný deň do 11:00 hod. odošlú ešte v ten deň prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, ktorý sa zaväzuje doručiť balík v nasledujúci pracovný deň.

Kuriérska spoločnosť v deň doručenia oznámi zákazníkovi predpokladaný čas dodania prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu. Ak zákazníkovi nevyhovuje uvedený časový interval, musí kontaktovať kuriérsku spoločnosť prostredníctvom telefónneho čísla v správe a dohodnúť si iný termín doručenia. (Kuriéri automaticky telefonicky nekontaktujú zákazníka!) O zásielke je možné informovať na internetovej stránke kuriérskej spoločnosti v časti sledovanie zásielok. V nasledujúci deň sa kuriérska spoločnosť pokúsi zásielku opätovne doručiť. Kuriérska spoločnosť po dvoch neúspešných pokusoch zásielku doručiť odošle zásielku späť odosielateľovi. Pri opätovnom odoslaní neprevzatých zásielok sa zvyšujú náklady na úhradu o 5.00,- EUR na dopravu.

V prípade potreby Vás naši kolegovia kontaktujú s cieľom overenia si správnosti uvedených údajov. Balík v každom prípade obsahuje originál faktúry.

V prípade platby na dobierku kuriér potvrdí prevzatie hotovosti, v prípade platby kartou odošle spoločnosť e-mail o zaplatení.

V momente doručenia nepoškodený balík otvorte a skontrolujte obsah na základe faktúry. V prípade, ak zistíte rozdiel vo faktúre a obsahu balíka, čím skôr túto skutočnosť oznámte našej spoločnosti.

V prípade, ak je balík viditeľne poškodený, prosíme, otvorte balík v prítomnosti kuriéra a po zapísaní zápisnice o obsahu balíku pošlite balík s celým jeho obsahom späť!

Dodatočnú reklamáciu bez zápisnice neprijímame!

Nákupná cena brutto                       Doprava brutto

do 49.99,- €                                          4.20,- €

od 50.00,- € do 149.99,- €                 2.50,- €

nad 149.99,- €                                       zdarma

Osobný odber

Prevzatie objednaných produktov je možné v našom obchode počas otváracích hodín (na adrese uvedenej na prvej strane). V takomto prípade Vás prosíme, aby ste počkali, kým od nás dostanete e-mail o tom, že sme tovar pripravili a môžete si ho prevziať.