Metabond

VZP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

V prípade, ak sa chcete stať zákazníkom, resp. aktívnym užívateľom nášho internetového obchodu, pozorne si prečítajte Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) a využite naše služby výlučne len v tom prípade, ak súhlasíte s každým bodom a považujete ich za záväzné.

Tento dokument sa nebude registrovať a podpisovať, platný bude len v elektronickej podobe (nedá sa považovať za zmluvu v písomnej podobe), spätne sa nedá dohľadať, neodkazuje na kódex správania sa.

Jazyk zmluvy je slovenský.

Nižšie, podrobne opísané VZP, sa vzťahuje na zmluvné strany: z jednej strany na používateľov www.metabond.eu (ďalej Zákazníci / Spotrebitelia) a z druhej strany na METABOND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej len poskytovateľ).

METABOND SLOVAKIA, s.r.o. má právo v jednotlivých prípadoch upraviť VZP, preto už teraz upozorňuje každého zákazníka, že pred každým jedným nákupom je vhodné prečítať si aktuálne VZP na internetovej stránke METABOND SLOVAKIA, s.r.o. Tieto zmeny vstupujú do platnosti od chvíle, ako sa zverejnia na internete a nedajú sa použiť na zmluvy skôr uzatvorené.

ÚDAJE POSKYTOVATEĽA

Názov firmy: METABOND SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Hviezdoslavova 1666/6, 946 03 Kolárovo

Obchod, pobočka: Kostolné námestie 15, 946 03 Kolárovo

IČ DPH: SK2023333092

IČO: 46305009

Registračný úrad: Okresnú súd Nitra

Vložka číslo: 29801/N

Zodpovedná osoba: Ing. Norbert Zahorec

Tel.: +421-35/777 87 63; +421/948 221 339

Otváracia doba: pondelok - piatok 8:00 - 16:00 hod.

E-mail: info@metabond.sk

Web: www.metabond.sk

Poskytovateľ úložiska: Arteries Studio Kft.

Kontakt na poskytovateľa úložiska: 1139  Budapest, Forgách u.9/b, tel: +36/30/5533-911, e-mail: info@arteries.hu

Používaním webovej stránky Zákazník / Spotrebiteľ prijíma bez zvláštneho právneho dokumentu prijíma a dodrží tu vymenované všeobecné podmienky, musí konať podľa všeobecných podmienok odškodňovania. Pre objednávky prostredníctvom webshopu sú platné VZP aktuálne vo chvíli objednávky. V prípade uskutočnenej objednávky Zákazník / Spotrebiteľ bez výhrady tieto podmienky prijíma.

Upozorňujeme, že objednávka sa uskutočňuje s povinnosťou platby!

Otázky, ktoré sa objavia v súvislosti s fungovaním webovej stránky, objednávkou a dodaním, radi zodpovieme a sme k dispozícii na uvedených kontaktoch.

1.       PRIHLÁSENIE A REGISTRÁCIA DO INTERNETOVÉHO OBCHODU

1.1      Prihlásenie

V pravom hornom rohu hlavnej stránky sa nachádza ikona    (človek), po kliknutí na ňu uveďte e-mailovú adresu a heslo, potom kliknite na Prihlásenie.

1.2      Registrácia

1.2.1     Postup registrácie

Registráciu je možné vykonať kliknutím na ikonu  (človek) v prahom hornom rohu hlavnej stránky a následne kliknutím na tlačidlo Registrácia a vyplnením formulára, ktorý sa zobrazí. Najprv musíte vybrať, či sa chcete registrovať ako súkromná osoba alebo podnikateľ, následne zadať svoje osobné údaje. V prípade, ak adresa dodania nie je zhodná s fakturačnými údajmi, prosíme, uveďte aj tie. Po prijatí súhlasu o ochrane údajov, ako aj súhlasu so spracovaním osobných údajov, resp. po prijatí súhlasu Všeobecných obchodných podmienok kliknite na Registrácia. Následne na uvedenú e-mailovú adresu odošleme správu o potvrdení. V správe je potrebné kliknúť na Potvrdiť, aby bola registrácia úspešná a bol založený vlastný účet.

Na registráciu je možnosť aj po procese objednávky (po uvedení adresy fakturácie a dodania). (Označením checkbox-u „Registrujem účet s vyššie uvedenými údajmi“.)

1.2.2     Správa údajov

Naša firma nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru alebo iné problémy, ktoré nastali kvôli udaniu nesprávnych údajov doručenia. Naša firma nie je zodpovedná ani za škody, ktoré vznikli z dôvodu, že zabudnete svoje prístupové heslo, alebo svoje používateľské konto sprístupníte neoprávneným osobám. Každú registráciu považujeme za samostatnú osobu/podnikanie.

Registrované údaje je možné zmeniť po prihlásení, kliknutím na ikonu  (osoba). Za škody, ktoré vzniknú kvôli zmene registrácie, nenesie naša spoločnosť žiadnu zodpovednosť.

Ste povinný svoje osobné údaje neustále aktualizovať a nás v prípade zmeny údajov informovať.

1.2.3     Zrušenie registrácie

Svoju registráciu ste oprávnený kedykoľvek vymazať kliknutím na ikonu Zmazať profil v pravom dolnom rohu. Po zmazaní sa užívateľské údaje okamžite odstránia zo systému, toto sa však nevzťahuje na údaje a dokumenty už uvedené a vystavené pri predchádzajúcich objednávkach. Po vymazaní údajov nie je možné tieto obnoviť.

1.2.4     Ochrana prístupových údajov

Za prístupové údaje (obzvlášť za heslo), za ich uchovanie v tajnosti, ste zodpovedný výlučne Vy. Ak získate vedomosť o tom, že sa k registrácii, Vášmu heslu mohla dostať neoprávnená osoba, ste povinný ho okamžite zmeniť a ak ho tretia strana nejakým spôsobom zneužije, okamžite nás o tom informovať.

1.3      Odhlásenie

Kliknutím na ikonu Odhlásiť sa viete zo svojho používateľského účtu odhlásiť.

1.4      Predsponzorácia

Funkcia webshopu Predsponzorácia napomáha práci Distribučnej Siete Metabond. Podstatou Predsponzorácie je, aby si Partneri dokázali priradiť potenciálnych zákazníkov, resp. záujemcov.

Predsponzorácia je vyplniteľný online formulár, ktorému sa dostanete kliknutím na ikonu Predsponzorácia v dolnej časti hlavnej stránky.

Formulár, ktorý sa objaví na webovej stránke vypĺňa Partner Distribučnej Siete Metabond, uvádza údaje záujemcu s jeho súhlasom. Na e-mailovú adresu udanú záujemcom systém automaticky odošle overovací e-mail, v ktorom je uvedené, že daný Partner by ho chcel Predsponzorovať. Pomocou tlačidla v overovacom e-maile musí záujemca v každom prípade potvrdiť Predsponzoráciu a súhlasiť so spravovaním údajov.

Predsponzorácia je až dovtedy neplatná, kým záujemca neklikne na tlačidlo potvrdiť, ktoré dostane v e-maile.

Po tom, ako záujemca zámer potvrdí, Partner DSM má dva roky na to, aby ako sponzor s predsponzorovaným uzavrel obchod (aby vznikla Partnerská zmluva / zmluva Stáleho zákazníka), ďalej je dva roky oprávnený na províziu z nákupov predsponzorovaného.

2.         OBJEDNÁVKA

2.1      Charakteristické vlastnosti produktov webshopu, pokyny na ich používanie, sa nachádzajú v konkrétnom balení produktov, popri tom sa tam nachádza aj podrobný opis produktov. Ak by sa pred zakúpením produktu objavili otázky, zákaznícky servis na ne ochotne odpovie. Ak potrebujete informáciu v súvislosti s kvalitou, základnými vlastnosťami, používaním a použiteľnosťou produktov nachádzajúcich sa na webshope, obráťte sa na našich kolegov, ktorých kontakty nájdete v úvode dokumentu, v časti údaje poskytovateľa.

2.2   Kúpna cena produktov na webovej stránke je uvedená v eurách, obsahuje všeobecné dane a poplatky, uvádza sa celková cena brutto.

Cena uvedená pri produktoch neobsahuje náklady na dopravu. Zvlášť poplatok za balné sa neúčtuje.

2.3   Právo zmeny ceny produktov si vyhradzujeme s tým, že zmena ceny vstupuje do platnosti vo chvíle zverejnenia na webovej stránke.

2.4   Ak sa napriek našej starostlivej snahe na webovú stránku uvedie nesprávna cena, obzvlášť, ak je jednoznačne nesprávna, napr. značne sa odlišuje od známej, všeobecne prijatej ceny, rozumie sa aj nepomer, alebo kvôli chybe systému je uvedená suma „0“ EUR alebo „1“ EUR, tak nie sme povinní dodať produkt za chybnú cenu, môžeme ponúknuť dodanie za správnu cenu, zákazník má možnosť odstúpiť od kúpy. Máte na to právo bez udania dôvodu.

2.5   Objednávku prijímame len v tom prípade, ak ste vyplnili všetky políčka potrebné k vybaveniu objednávky. (Ak ste niektoré z políčok vyplnili nesprávne, dostanete hlásenie o chybe.) Omeškanie kvôli tomu, že ste údaje uviedli chybne/nesprávne, resp. za iné problémy nenesieme zodpovednosť.

2.6   Odoslať objednávku je možné použitím Košíka. Vybrané produkty nachádzajúce sa na zozname je možno presunúť do Košíka kliknutím na tlačidlo Košík. Obsah košíka si môžete pozrieť kliknutím na ikonu Košík, kde máte možnosť upraviť množstvo, resp. máte možnosť vymazať obsah košíka. Po dokončení nákupu musíte uviesť fakturačné a dodacie údaje, potom viete zvoliť spôsob platby a dopravy, rovnako môžete uviesť poznámku k platbe. Ak ste uviedli všetky potrebné údaje, kliknutím na Ďalej môžete skontrolovať údaje. Ak ste prečítali a zobrali na vedomie VZP, resp. ste prečítali aj informácie o ochrane spotrebiteľa a súhlasíte so spracovaním osobných údajov, tak kliknutím na Objednať môžete uskutočniť svoju objednávku. Po kliknutí na gombík Objednať sa teda uskutoční objednávka, čím sa zaväzujete k uhradeniu poplatkov.

Ak ste pri spôsobe platby zvolili spôsob bankovou kartou, budete presmerovaný na stránku GP webpay, kde kliknutím na Platba kartou viete objednávku uhradiť, potom budete presmerovaný späť na našu stránku, kde dostanete správu o úspešnej platbe („Vaša platba bola úspešne prijatá. Ďakujeme za Vašu objednávku!“).

V prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa objednávky sme radi k dispozícii prostredníctvom kontaktov.

3.         POTVRDENIE

3.1   Prijatie objednávky okamžite, bez omeškania potvrdzujeme spätným e-mailom, ktorý obsahuje údaje uvedené počas vytvorenia objednávky. Tento e-mail informuje výlučne o tom, že sme Vašu objednávku prijali.

3.2   Tento potvrdzovací e-mail sa považuje za prijatie objednávky z našej strany, ktorým vzniká platná zmluva medzi METABOND SLOVAKIA, s.r.o. a Vami.

3.3   Ste oslobodený spod povinnosti, ak bez omeškania, ale najneskôr do 48 hodín nedostanete potvrdzovací e-mail.

3.4   Ak ste už svoju objednávku odoslali a zbadáte chybu v potvrdzovacom e-maily, čo sa týka údajov, okamžite nás o tom informujte, aby sa predišlo neželanej objednávke.

3.5   Objednávka prebieha elektronickou formou, na ktorú sa vzťahuje zákon z Občianskeho zákonníka z roku 2014 - Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a berie do úvahy aj nariadenia Európskej únie a rady z roku 2011/83/EÚ.

3.6   Ak želaný produkt nie je k dispozícii v momente odoslania objednávky, vyhradzujeme si právo, aby sme objednávku neakceptovali, v tomto prípade zmluva nevznikne, o čom budete informovaný. Vrátime vám všetky prípadne predchádzajúce platby z Vašej strany.

4.         SPÔSOBY DOPRAVY

4.1   Doprava domov kuriérskou spoločnosťou

Objednané produkty, ktoré si želáte dopraviť domov – nezávisle od hodnoty tovaru – dodávame s prirátaním ceny nákladov za dopravu. O cene informujeme počas procesu objednávania. Cena sa odvíja od produktov nachádzajúcich sa v košíku. Ak v prípade odoslania druhej objednávky – a na to budete mať možnosť po našej spätnej väzbe – môžeme objednávky spojiť, po odoslaní balíka už nie je možné objednávky zlúčiť. Zmenu ceny dopravy si vyhradzujeme tým, že zmena vstupuje do platnosti v momente zverejnenia na webovej stránke. Zmena neovplyvňuje kúpnu cenu produktov.

Po uzatvorení zmluvy je naša spoločnosť povinná dodať objednané produkty, najneskôr však do 30 dní odo dňa objednávky. V prípade nášho omeškania máte právo stanoviť náhradný termín. Ak svoj záväzok nesplníme ani v náhradnom termíne, máte právo od zmluvy odstúpiť.

Dopravu objednaných produktov domov na území Slovenska zabezpečuje kuriérska spoločnosť DPD (https://www.dpd.com/sk/sk/). V závislosti od počtu objednávok sa objednávky odoslané v daný deň do 11:00 hod. odošlú ešte v ten deň prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, ktorý sa zaväzuje doručiť balík v nasledujúci pracovný deň.

Kuriérska spoločnosť v deň doručenia oznámi zákazníkovi predpokladaný čas dodania prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu. Ak zákazníkovi nevyhovuje uvedený časový interval, musí kontaktovať kuriérsku spoločnosť prostredníctvom telefónneho čísla v správe a dohodnúť si iný termín doručenia. (Kuriéri automaticky telefonicky nekontaktujú zákazníka!) O zásielke je možné informovať na internetovej stránke kuriérskej spoločnosti v časti sledovanie zásielok. V nasledujúci deň sa kuriérska spoločnosť pokúsi zásielku opätovne doručiť. Kuriérska spoločnosť po dvoch neúspešných pokusoch zásielku doručiť odošle zásielku späť odosielateľovi. Pri opätovnom odoslaní neprevzatých zásielok sa zvyšujú náklady na úhradu o 10.00,- EUR na dopravu.

V prípade potreby Vás naši kolegovia kontaktujú s cieľom overenia si správnosti uvedených údajov. Balík v každom prípade obsahuje originál faktúry.

V prípade platby na dobierku kuriér potvrdí prevzatie hotovosti, v prípade platby kartou odošle spoločnosť e-mail o zaplatení.

V momente doručenia nepoškodený balík otvorte a skontrolujte obsah na základe faktúry. V prípade, ak zistíte rozdiel vo faktúre a obsahu balíka, čím skôr túto skutočnosť oznámte našej spoločnosti.

V prípade, ak je balík viditeľne poškodený, prosíme, otvorte balík v prítomnosti kuriéra a po zapísaní zápisnice o obsahu balíku pošlite balík s celým jeho obsahom späť!

Dodatočnú reklamáciu bez zápisnice neprijímame!

Nákupná cena brutto                       Doprava brutto

do 49.99,- €                                          4.20,- €

od 50.00,- € do 149.99,- €                 2.50,- €

od  150.00,- €                                       zdarma

4.2   Osobný odber

Prevzatie objednaných produktov je možné v našom obchode počas otváracích hodín (na adrese uvedenej na prvej strane). V takomto prípade Vás prosíme, aby ste počkali, kým od nás dostanete e-mail o tom, že sme tovar pripravili a môžete si ho prevziať.

5.         SPÔSOBY PLATBY

Spôsob platby je možné vybrať počas objednávky.

5.1   Prevod vopred

Konečnú sumu objednávky môžete uhradiť pred dokončením objednávky. Pri prevode do poznámky prosím uveďte číslo objednávky. Údaje potrebné k platbe, ktoré sa objavia aj v potvrdzovacom e-maile, sú nasledovné:

Názov protiúčtu: METABOND SLOVAKIA, s.r.o.

Číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 7610 2820 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Prevzatie produktu/produktov, resp. ich odoslanie je možné po úplnom spracovaní finančnej transakcie. Na zvlášť žiadosť vieme prostredníctvom e-mailu odoslať proforma faktúru.

5.2   Hotovosť

Objednané produkty je možné v prípade dobierky uhradiť aj u kuriéra, resp. v prípade osobného odberu uhradiť v našom obchode.

5.3   Banková karta

Uhradiť objednávku bankomatovou kartou máte možnosť v nasledujúcich prípadoch:

- platba dobierkou u kuriéra;

- osobný odber v našom obchode, resp.

- na našej webovej stránke cez systém GP webpay.

(GP webpay je služba umožňujúca vykonávať elektronické platby, pomocou ktorej môžete na našej webovej stránke platiť pohodlne a bezpečne.)

6.         FAKTURÁCIA

O objednávkach prostredníctvom webovej stránky Vám vystavíme faktúru  vyhovujúcu všeobecne platným nariadeniam. V každom prípade objednávky sa na faktúre uvádza kúpna cena produktu alebo produktov, spôsob úhrady, resp. dátum splatnosti. Je výlučne Vašou zodpovednosťou, aby ste k faktúre uviedli – pravdivé – a všetky potrebné údaje. Ak toto nedodržíte, resp. dostaneme neúplné alebo chybné údaje, nie sme povinní vystaviť opravnú faktúru. Vy sa prijatím VZP úplne vzdávate tejto možnosti, v celom rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy. Škody, ktoré vzniknú z nepozornosti, nesprávne uvedených údajov a tak vzniknutou faktúrou, ktorá nie je použiteľná pri daňovom priznaní, ste zodpovedný v celom rozsahu Vy. S ohľadom na platné právne predpisy v takýchto prípadoch vzájomne vylučujeme, a Vy to prijatím týchto VZP bezvýhradne prijímate.

7.         ODSTÚPENIE

Informácie uvedené v tomto bode sa vzťahujú výlučne na fyzické osoby činné mimo okruhu povolania, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti, ktorá kupuje, objednáva, dostane používa, resp. je adresátom ponuky alebo obchodnej činnosti súvisiacou s produktom (ďalej len spotrebiteľ). Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy na prevzatie produktov od tretej osoby inej ako dopravcu, odstúpiť do štrnástich (14) dní bez odôvodnenia.

Spotrebiteľ má právo, aby v čase od uzatvorenia zmluvy do prevzatia produktu vyžil svoje právo na odstúpenie.

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť v prípade, ak otvoril produkt po prevzatí zásielky.

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Postup pri využití práva odstúpenia od zmluvy

7.1          Ak chce spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný jednoznačne oznámiť tento zámer písomne (poštou alebo elektronickou poštou) na niektorý z kontaktov uvedených v VZP. Spotrebiteľ si kliknúc sem môže stiahnuť vzor odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ využíva svoje právo v termíne, ak pred uplynutím termínu odošle dokument poskytovateľovi.

7.2          Spotrebiteľ je povinný dokázať skutočnosť, že svoje právo na odstúpenie využil na základe napísaného v bode 7.

7.3          Poskytovateľ prostredníctvom e-mailu bez omeškania informuje spotrebiteľa o prijatí odstúpenia od zmluvy.

7.4          V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa toto právo považuje za uplatnené v prípade, ak bol dokument doručený poskytovateľovi do 14 dní (aj v 14. kalendárny deň).

7.5          V prípade odosielania poštou sa s ohľadom na termín berie do úvahy pečiatka pošty, v prípade e-mailu zasa čas odoslania e-mailu. Spotrebiteľ odosiela list doporučenou formou, aby bol dokázateľný dátum odoslania!

7.6          Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia povinný objednaný tovar bez odôvodneného meškania vrátiť na adresu poskytovateľa, ktorá je uvedená v kontaktoch tohto dokumentu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

7.7          Považuje sa za dodržanie lehoty aj to, ak spotrebiteľ tovar ešte pred uplynutím 14 dní odošle (alebo podá na pošte alebo kuriérskej spoločnosti) .

7.8          Výdavky plynúce z vrátenia tovaru nesie spotrebiteľ, okrem prípadu, ak poskytovateľ prevzal na seba úhradu poplatkov. Na žiadosť spotrebiteľa sa poskytovateľ postará o organizáciu vrátenia tovaru, avšak výdavky z toho vyplývajúce nesie spotrebiteľ, poskytovateľ na seba nepreberá tieto výdavky, poskytuje výlučne pomoc v tom, aby sa spotrebiteľ nemusel zaoberať organizáciou vrátenia tovaru. Záujem o túto možnosť treba oznámiť v zákazníckom servise poskytovateľa.

7.9          Poskytovateľ nepreberá balík odoslaný formou dobierky. Spotrebiteľ nenesie žiadne iné výdavky okrem výdavkov na dopravu v prípade vrátenia tovaru.

7.10 Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi, bezodkladne, najneskôr však 14 dní od prevzatia odstúpenia od zmluvy poskytovateľ vráti finančné prostriedky, ktoré zahŕňajú aj dopravné náklady (za doručenie), okrem tých navýšených výdavkov, ktoré vznikli z toho dôvodu, že spotrebiteľ si vybral iný spôsob dopravy. Poskytovateľ je oprávnený vrátenie zadržiavať až dovtedy, kým nedostane tovar späť, alebo spotrebiteľ nedokázal dôveryhodným spôsobom, že bol odoslaný: spomedzi dvoch možností berie poskytovateľ do úvahy to, čo nastane skôr.

7.11 Počas vrátenia finančných prostriedkov môže poskytovateľ využiť iný spôsob ako pôvodne v prípade, ak s tým súhlasí aj spotrebiteľ. Z toho spotrebiteľovi nevznikajú žiadne výdavky navyše.

7.12 Spotrebiteľ sa zodpovedá za zníženie hodnoty produktu jedine v tom prípade, ak k nemu prišlo nevhodným spôsobom používania a nedodržiavaním návodu.

7.13 Poskytovateľ môže požadovať úhradu zníženia hodnoty tovaru v prípade, ak k nemu prišlo nevhodným spôsobom používania a nedodržiavaním návodu.

8.       ZÁRUKA

8.1   Záruka príslušenstva

8.1.1     Záruka príslušenstva znamená, že predajca príslušenstva sa zodpovedá za jeho nedostatky (ktoré boli prítomné už v čase nákupu).

8.1.2     Spotrebiteľ môže v prípade dodania poškodeného príslušenstva poskytovateľom žiadať o záruku produktu. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže právo uplatniť do jedného roka odo dňa prevzatia príslušenstva, záruka sa vzťahuje na tie nedostatky príslušenstva, ktoré v čase odovzdania príslušenstva už existovali.

8.1.3     V prípade uzatvorenia zmluvy nie priamo so spotrebiteľom je oprávnená osoba uplatniť svoje právo na záruku do 1 roka odo dňa prevzatia príslušenstva.

8.1.4     Spotrebiteľ – podľa vlastného výberu – môže žiadať o opravu alebo výmenu, v tom prípade nie, ak je žiadosť spotrebiteľa zo strany poskytovateľa nesplniteľná alebo by to bolo pre poskytovateľa náročné alebo by to malo za následok neprimerané navýšenie nákladov. Chybu môže odstrániť aj spotrebiteľ, resp. dať opraviť tretej osobe – alebo ako posledné riešenie – môže od zmluvy odstúpiť. V prípade bezvýznamnej chyby odstúpenie nie je možné.

8.1.5     Spotrebiteľ môže v rámci záruky prejsť na iné príslušenstvo , ale je povinný niesť náklady, výnimkou je, ak to bolo odôvodnené, alebo na to dal dôvod poskytovateľ.

8.1.6     Spotrebiteľ je povinný všetky chyby a nedostatky bezodkladne po ich objavení oznámiť, nie však neskôr ako  mesiac po zistení nedostatku.

8.1.7     Spotrebiteľ môže právo na záruku uplatniť priamo u poskytovateľa.

8.1.8     Šesť mesiacov od splnenia zmluvy pri uplatnení práva na záruku, nie je iná povinnosť okrem oznámenia chyby, ako oznámiť, že príslušenstva bolo zakúpené u poskytovateľa (preukázaním faktúry alebo kópiou faktúry). V takomto prípade je poskytovateľ oslobodený spod záruky len vtedy, ak dokáže, že nedostatok a chyba vznikli po odovzdaní príslušenstva spotrebiteľovi. Ak vie poskytovateľ dokázať, že chyba vznikla na strane spotrebiteľa, nie je povinný vyhovieť právu na záruku spotrebiteľa. Po uplynutí šiestich mesiacov je však už spotrebiteľ povinný dokázať, že chyba bola prítomná už v čase plnenia zmluvy.

8.1.9     Ak spotrebiteľ uplatní svoje právo na záruku – z pohľadu označenej chyby – v oddeliteľnej časti, právo na záruku sa nevzťahuje na iné časti príslušenstva.

8.2   Záruka produktu

8.2.1     V prípade chyby produktu (hnuteľná vec) zákazník považujúci sa za spotrebiteľa – podľa vlastného výberu – môže uplatniť právo na záruku produktu na základe ustanovenia v bode 8.1.

8.2.2     Spotrebiteľ však nemá právo, aby uplatnil právo na záruku na rovnakú chybu v prípade príslušenstva a produktu, v rovnakom čase. V prípade akceptovanej požiadavky na právo na záruku môže uplatniť právo na vymenenú alebo opravenú časť u výrobcu.

8.2.3     Právo na záruku produktu je výlučne výmena alebo oprava produktu. V prípade žiadosti o záruku na produkt je spotrebiteľ povinný okamžite dokázať chybu.

8.2.4     Poskytovateľ sa musí snažiť o to, aby výmena/oprava prebehla maximálne do 15 dní. Ak obdobie výmeny/opravy presiahne 15, poskytovateľ je povinný spotrebiteľa informovať o predpokladanej dobe trvania. Toto oznámenie musí v prípade súhlasu spotrebiteľa prebehnúť elektronickou formou, alebo inou vyhovujúcou formou.

8.2.5     Produkt sa za chybný považuje v tom prípade, ak nevyhovuje predpisom o kvalite na distribúciu produktov, alebo nedisponuje vlastnosťami, ktoré sú uvedené v opise produktu.

8.2.6     Právo spotrebiteľa na záruku si môže uplatniť do dvoch rokov od distribúcie. Po uplynutí tejto doby právo zaniká. Spotrebiteľ po objavení chyby ju musí okamžite oznámiť bezodkladne výrobcovi. Od objavenia chyby do 2 mesiacov sa považuje za oznámenú. Za poškodenia vyplývajúce z omeškania je zodpovedný spotrebiteľ.

8.2.7     Spotrebiteľ môže uplatniť právo na záruku v prípade hnuteľnosti s výrobcom alebo distributérom.

8.2.8     Výrobca, distributér sú od záručnej povinnosti oslobodení jedine v prípade, ak vedia dokázať:

- produkt nebol vyrobený v okruhu jeho obchodnej činnosti, resp. ho distribuoval, alebo

- chyba nebola rozoznateľná ani za možností vedy a techniky v čase uvedenia do obehu, alebo

- chyba vyplýva z platných právnych a úradných nariadení.

9.         GARANCIA

Poskytoval nezhodnocuje také produkty, ktoré by patrili pod nariadenie vlády o povinných zárukách – Zákon o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Z. z.

10.     MOŽNOSTI UPLATNENIA PRÁV

10.1       Vybavenie sťažností

Spotrebiteľ môže výhrady a sťažnosti v súvislosti s produktmi a službami prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

Adresa: Kostolné námestie 15, 946 03 Kolárovo

Telefonicky: +421-35/777-87-63

E-mailom: info@metabond.sk

V zmysle platných právnych predpisov ústnu sťažnosť (v obchode) poskytovateľ okamžite prešetrí a rieši podľa potreby, ak to charakter sťažnosti povoľuje. Ak spotrebiteľ s riešením sťažnosti nesúhlasí, alebo nie je možné okamžité prešetrenie, tak poskytovateľ bezodkladne o sťažnosti a svojom stanovisku spíše zápisnicu a vyhotoví aj jednu jej kópiu:

- v prípade osobne podanej ústnej sťažnosti túto odovzdá spotrebiteľovi,

- v prípade telefonickej sťažnosti spotrebiteľovi okamžite odpovie alebo najneskôr v čase písomnej sťažnosti a ďalej bude postupovať podľa nariadení vzťahujúcich sa na sťažnosti.

Telefonicky oznámená sťažnosť poskytovateľ označí individuálnym číslom, ktoré pomôže spätnému dohľadaniu. Toto číslo je povinný poskytovateľ oznámiť spotrebiteľovi.

Poskytovateľ po prijatí písomnej sťažnosti je povinný do 30 dní túto preskúmať a odpovedať a ďalej sa postarať o to, aby sa odpoveď dostala k spotrebiteľovi. Ak poskytovateľ sťažnosť zamietne, je povinný svoju odpoveď odôvodniť.

Zápisnicu a kópiu odpovede na sťažnosť je povinný poskytovateľ 5 rokov archivovať.

Poskytovateľ prijíma sťažnosti a výhrady zo strany spotrebiteľa prostredníctvom kontaktov v bode 10.1.

10.2       Ďalšie možnosti uplatnenia práv

Ak medzi poskytovateľom a spotrebiteľom nepríde počas rokovaní k dohode, spotrebiteľ má k dispozícii nasledovné možnosti uplatnenia práv:

Záznam do knihy sťažností. Kniha sťažností sa nachádza v obchode poskytovateľa. Na sem napísané sťažnosti poskytovateľ odpovie do 30 dní.

Podanie sťažnosti na úradoch na ochranu spotrebiteľov. Ak zákazník skonštatuje porušenie svojich spotrebiteľských, je oprávnený obrátiť sa na príslušný úrad na ochranu spotrebiteľských práv na základe svojho bydliska. Po rozhodnutí o sťažnosti rozhodne o procese úrad.

Mimosúdne riešenie sporov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

11.   ZODPOVEDNOSŤ

11.1       Produktová zodpovednosť

11.1.1      Zabezpečenie produktovej zodpovednosti

Poskytovateľ disponuje poistením produktovej zodpovednosti, ktoré sa vzťahuje na produkty Metabond, a to v rámci územia Európskej únie. Toto poistenie poskytuje celkové odškodnenie v prípade priamych a nepriamych škôd v prípade, ak sa dokáže, že za prevádzkových podmienok nastalo poškodenie kvôli Metabond.

11.1.2      Postup v prípade škody

V prípade, ak užívateľ produktu predpokladá, že počas používania nášho produktu nastalo na vozidle alebo zariadení poškodenie, musí túto skutočnosť okamžite písomne oznámiť METABOND SLOVAKIA, s.r.o. (elektronicky alebo poštou na info@metabond.sk resp. Kostolné námestie 15, 946 03 Kolárovo) s prílohou kópie faktúry.

Poškodené vozidlo alebo zariadenie sa dovtedy nesmie opraviť, kým poškodené zariadenie odborný znalec METABOND SLOVAKIA, s.r.o. nepreskúmal a vzal vzorky a za prítomnosti poškodeného alebo osoby ním poverenou sa o tom napíše zápisnica. Na prehliadku zabezpečuje priestory poškodený, ale v prípade dokázania zodpovednosti Metabond sa výdavky uhradia prostredníctvom poistenia. Po prehliadke sa zariadenie môže opraviť, ak počas prehliadky obe strany súhlasia so začatím opravy.

METABOND SLOVAKIA, s.r.o. na vlastné náklady dá vzorky analyzovať v akreditovanom laboratóriu a dá zhotoviť odborný posudok na pravdepodobný dôvod vzniku škody. Odborný posudok je konklúziou stanoviska METABOND SLOVAKIA, s.r.o., čo sa týka zodpovednosti za škodu.

11.2       Iná zodpovednosť

11.2.1      Informácie nachádzajúce sa na webovej stránke sa tam uvádzajú  dobromyseľne, majú však výlučne informatívny charakter, za ich presnosť a úplnosť poskytovateľ nepreberá zodpovednosť.

11.2.2      Spotrebiteľ využíva webovú stránku výlučne na vlastnú zodpovednosť a prijíma skutočnosť, že poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za majetkové a nemajetkové škody vzniknuté počas používania, za úmyselne spôsobené nedbanlivé zaobchádzanie, ako ani za spôsobené trestné činy, ďalej život a zdravie ohrozujúce konanie.

11.2.3      Poskytovateľ vylučuje všetku zodpovednosť za správanie sa užívateľov webovej stránky. Spotrebiteľ je v plnej miere a výlučne zodpovedný za svoje správanie, spotrebiteľ v takomto prípade v plnej miere spolupracuje s úradmi v záujme vyšetrenia porušenia právnych predpisov.

11.2.4      Stránky služieb môžu obsahovať odkazy (linky), ktoré vedú na stránky iných poskytovateľov. Za ochranu osobných údajov a inú činnosť týchto poskytovateľov poskytovateľ nepreberá zodpovednosť.

11.2.5      Ak počas používania webovej stránky spotrebiteľ sprístupnil nejaký obsah, poskytovateľ nie je povinný ten skontrolovať, je oprávnený, nie však povinný hľadať znaky poukazujúce na prípadnú protiprávnu činnosť.

11.2.6      Kvôli globálnemu charakteru internetu spotrebiteľ prijíma, že počas používania webovej stránky berie do úvahy aj medzinárodné nariadenia. Ak činnosť spotrebiteľa nie je v súlade s platnými nariadeniami v jeho krajine, za používanie je zodpovedný výlučne spotrebiteľ.

11.2.7      V prípade, ak spotrebiteľ zistí na webovej stránke nevhodný obsah, je povinný okamžite o tom informovať poskytovateľa. Ak poskytovateľ počas dobromyseľného preskúmania zistí, že je to odôvodnené hlásenie, má právo informácie okamžite zmazať alebo upraviť.

12.   AUTORSKÉ PRÁVA

12.1       Webová stránka podlieha autorským právam. Poskytovateľ je oprávnenou osobou autorských práv ako aj obsahov uverejnených na stránke: hociktoré autorské diela, resp. iné duševné majetky (zahrnujúc sem aj grafiky a iné materiály, úpravu webovej stránky, editáciu, používané softvérové a iné riešenia, nápady, realizácie)

12.2       Na použitie obsahu webovej stránky, uloženie jej jednotlivých častí na fyzické alebo nosiče údajov, ich tlač alebo použitie s iným zámerom súkromného charakteru je potrebný písomný súhlas poskytovateľa. Čo je nad rámec použitia súkromného charakteru – napr. uchovávanie v databáze, odosielanie, zverejnenie a sťahovanie, obchodná distribúcia – všetko je povolené výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľ.

12.3       VZP vyslovene okrem registrácie, používania webovej stránky, resp. žiadne VZP nezabezpečuje spotrebiteľovi právo na používanie obchodného loga za obchodnými účelmi. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nie je možné v žiadnom prípade tieto viacnásobne použiť na súkromné účely, viacnásobného kopírovania, to platí aj na duševný majetok. 

13.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

13.1       Poskytovateľ počas objednávky prostredníctvom webovej stránky zverejní na objednávacej ploche umiestnenia VZP, umožní tým oboznámiť sa nimi spotrebiteľovi.

13.2       Poskytovateľ vie považovať objednávku za prijatú, resp. registrovať ju len v tom prípade, ak pri registrácii údajov zákazníka a počas objednávky sa vyplnili všetky políčka a uviedli sa pravdivé údaje. Ak to nebude splnené, za vzniknuté škody, resp. za prípadné technické problémy, nepreberá poskytovateľ zodpovednosť.

13.3       Poskytovateľ tieto VZP, ceny distribuovaných produktov a iné ceny môže spätne hocikedy upraviť, úprava vstupuje do platnosti v momente zverejnenia na webovej stránke a je platná na všetky nadchádzajúce transakcie.

13.4       Webová stránka je informačný systém fungujúci na základoch Linux/PHP, bezpečnostná úroveň je vyhovujúca, používanie nepredstavuje riziko, avšak navrhujeme, aby ste spravili nasledujúce bezpečnostné opatrenia: používajte ochranné softvéry proti vírusom a trójskym koňom s čerstvou databázou, inštalujte bezpečnostné aktualizácie operačného systému. Nákup na webovej stránke predpokladá technické a internetové znalosti a možné chyby vyplývajúce z technológie.

13.5       Poskytovateľ je hocikedy oprávnený podmienky VZP jednostranne upraviť. Poskytovateľ o zmenách informuje spotrebiteľov prostredníctvom webovej stránky. Po zmenách je podmienkou používania webovej stránky to, že spotrebiteľ prijme všetky zmeny.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. júna 2022.