Metabond HI-TECH EXTREME 400g
Metabond HI-TECH EXTREME 400g

Metabond HI-TECH EXTREME 400g

54,60 €

Metabond HI-TECH EXTREME plastické mazivo - je prémiové, mnohostranné, vysokoteplotné plastické mazivo na báze kalcium-sulfonátu. Je vyrobený najmodernejšou technológiou, znižuje trenie a opotrebenie. Obsahuje molybdén disulfid, grafit, adhézne a kohézne polyméry. Má vynikajúcu odolnosť voči extrémnym tlakom.

Balenie - hmotnosť

Množstvo

Metabond HI-TECH EXTREME plastické mazivo - je prémiové, mnohostranné, vysokoteplotné plastické mazivo na báze kalcium-sulfonátu. Je vyrobený najmodernejšou technológiou, znižuje trenie a opotrebenie. Obsahuje molybdén disulfid, grafit, adhézne a kohézne polyméry. Má vynikajúcu odolnosť voči extrémnym tlakom.

Zušľachťovač kovu Metabond sa chemicky viaže na kov, ktorý vytvorí veľmi hladký a odolný povrch voči opotrebeniu. Vďaka výrazne zníženému treniu medzi povrchmi sa prevádzková teplota, vibrácia, hladina hluku a spotreba energie znižuje. Pri používaní fungujú stroje dynamickejšie, ich výkon a účinnosť sa zvyšuje. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti oxidácií, je odolný voči vymytiu vodou, kyselín a parou. Má vynikajúcu stabilitu v teplotnom rozmedzí od -20 °C do +240 °C, na krátky čas chráni aj do teploty 550 °C (!). Je miešateľný s väčšinou iných mazív a je vhodný na domazávanie.

Má mimoriadnu priľnavosť, zároveň je dobre čerpateľný. Je veľmi stabilný a odolný voči starnutiu a strihu.

Oblasť použitia: pri vysokých teplotách a zaťaženiach; tam, kde je potrebná vynikajúca odolnosť voči vode, kyselinám a pary.

Je použiteľný pri všetkých typoch vozidiel, pri vysoko namáhaných ložiskách, pri ložiskách do elektromotorov, pri poľnohospodárskych a stavebných strojoch, v banských strojoch, v oceliarňach, v lodnej plavbe, v cementárňach, v papierovom priemysle, v lesníctve a väčšinou na  všetkých miestach, kde je potrebné používať plastické mazivo.  

Aplikácia: nevyžaduje odbornú znalosť, používa sa tak isto, ako hociktoré plastické mazivo. Treba dodržiavať predpisy stanovené výrobcom zariadení!

Charakteristické údaje:

Spevňovadlo: kalcium sulfonát;
Farba: tmavošedý;
Zápach: uhľovodík;
NLGI trieda: 1;
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod kvapnutia: > 300 °C;
Začiatočný bod varu: > 280 °C;
Bod vzplanutia: > 250 °C;
Rozpustnosť vo vode (20 °C): nerozpustný;
Tlak pary (20 °C): < 0,01 kPa 

Pôvod: EU

Balenie: 400 g (tuba)

Ďalšie odporúčané produkty

Metabond NANO MM

Metabond NANO MM 400g

8,60 €

Ďalej