Metabond Hi-Tech 1,5 EP je vysokokvalitné, mnohostranné, vysoko alkalické, vysokoteplotné plastické mazivo na báze vápnika, ktorý mimoriadne znižuje opotrebovanie pomocou zušľachťovača kovových povrchov. Produkt je vyvinutý s najnovšou masťovou technológiou s penetráciou 1,5 a so zložkami maximálnou odolnosťou vysokému tlaku. Jeho vlastnosti vysoko prevyšujú tradičné mazadlá.

Balenie - hmotnosť

Množstvo

Metabond Hi-Tech 1,5 EP je vysokokvalitné, mnohostranné, vysoko alkalické, vysokoteplotné plastické mazivo na báze vápnika, ktorý mimoriadne znižuje opotrebovanie pomocou zušľachťovača kovových povrchov. Produkt je vyvinutý s najnovšou masťovou technológiou s penetráciou 1,5 a so zložkami maximálnou odolnosťou vysokému tlaku. Jeho vlastnosti vysoko prevyšujú tradičné mazadlá.

Metabond zušľachťovač kovových povrchov nachádzajúci sa v masti sa chemicky viaže na kovy, vytvárajúc tak mimoriadne hladký povrch odolný voči opotrebeniu. V značnej miere zníži trenie medzi povrchmi, čím sa znižuje prevádzková teplota, hlučnosť, ako aj spotreba energie. Počas jeho používania stroje fungujú dynamickejšie, zvyšuje sa ich výkonnosť a účinnosť. Chráni pred hrdzavením, koróziou, oxidáciou, vymytím a ponúka vynikajúcu stabilitu (s možnosťou obrátenia) v teplotných oblastiach - 40 °C a + 205 °C. Kratšiu dobu zabezpečuje ideálne mazanie aj do teploty 300 °C (!). Mieša sa s väčšinami plastickými mazivami, je vhodný na domazanie plastických mazív na akejkoľvek báze.

Má veľmi silné vlastnosti priľnutia, zároveň je dobre čerpateľný a posunuteľný. Vďaka schopnosti odolávania vysokému tlaku je vysoko stabilný proti opotrebovaniu a strihu.

Oblasť použitia:

Je použiteľný pri všetkých typoch vozidiel a pohonoch vozidiel, pri poľnohospodárskych a stavebných strojoch, v baníctve, pri lodiach, v ložiskách, v prírubách vodných čerpadiel, v mazacích zariadeniach a v ostatných oblastí, kde sa používajú plastické mazivá.

Použitie: 

Nevyžaduje odbornú znalosť, používa sa tak isto, ako hociktoré plastické mazivo a je možné ho miešať s nimi. Treba dodržiavať predpisy stanovené výrobcom zariadenia!

Charakteristické údaje:

Farba: modrá

Zápach: charakteristický, príjemný

Fyzikálny stav: pastózny

Hustota (15 °C): 1,0 g/cm3

Bod vzplanutia: 235 °C (treba skladovať uzavreté)

Rozpustnosť vo vode: nerozpustná

Tlak pary: 5 mm Hg 

Penetrácia (250 °C): 283 - 315

(Horeuvedené hodnoty sú charakteristické stredné hodnoty.)

Pôvod: Kanada

Balenie: 80 g (tuba) a 400 g (štandardná mazacia patróna)

Ďalšie odporúčané produkty

Metabond HI-TECH EXTREME

Metabond HI-TECH EXTREME 400g

54,60 €

Ďalej
Metabond NANO MM

Metabond NANO MM 400g

8,60 €

Ďalej